DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Knižní projekty

Všechny jmenované tituly u nás můžete objednat mailem nebo telefonicky (+49 89/62 27 16-30), zašleme Vám fakturu k úhradě (plus poštovné):

 

In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt? (Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí? Dvanáct vybraných životních osudů)

Kniha představuje kořeny známých osobností z německého kulturního a jazykového okruhu českých zemí, jako jsou např. Rainer Maria Rilke, Otfried Preußler, Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, nebo Sigmund Freud.

Wolfgang Schwarz: In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt? Zwölf ausgewählte Lebensbilder. 2., rozšířené vydání. Mnichov: ASV 2009. 103 stran. ISBN 978-940098-05-4. 5,00 €

Existuje také česká verze textu „Narozeni v Čechách a na Moravě“. 2,00 €

 

Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945 [Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945]

Publikace se stejně jako stejnojmenná výstava zabývá vztahem 15 známých českých osobností k německé kultuře a řeči, a také k habsburské monarchii. Představeni jsou: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana.

Vydání publikace podpořil Česko-německý fond budoucnosti

Wolfgang Schwarz: Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945. Mnichov: ASV 2015. 194 stran. ISBN 978-3-940098-13-9. 8,00 €

 

Das deutschsprachige Prag (Německy mluvící Praha)

Více než čtyři roky (2008–2011) pracovali studenti pražského gymnázia Na Zatlance na projektu „Německy mluvící Praha“. Vypracovali texty o všedním životě pražských Němců i jejich organizacích a kultuře. V roce 2014 byla českojazyčná publikace „Německy mluvící Praha“ ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky v Praze a podporou kulturního referenta pro české země dokončena. V roce 2016 vyšel německý překlad s historickými a aktuálními fotografiemi, které čtenáři umožňují se i fyzicky vydat po stopách pražských Němců.

Radek Aubrecht, Wolfgang Schwarz (Ed.): Das deutschsprachige Prag. Německý překlad publikace „Německy mluvící Praha“ vytvořené studenty pražského gymnázia Na Zatlance. Mnichov: ASV 2016. 76 stran. ISBN 978-3-940098-14-6. 5,00 €

 

Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven [Má cesta k našim Němcům. Deset českých perspektiv]

Češi říkají sudetským Němcům „Naši Němci“. Obě národnostní skupiny dlouho žily v Čechách společně v míru. Nacistický teror, vyhnání a komunistická ideologie toto spolužití násilně ukončily. Komunismus od té doby sudetské Němce paušálně démonizoval coby revanšisty, sudetoněmecká strana se často příliš soustředila na vlastní utrpení.

Jaké osobní zkušenosti dnes spojují čeští spisovatelé, umělci a intelektuálové se svými dřívějšími krajany, ale také s Němci obecně? S příspěvky od Radky Denemarkové, Magdaleny Jetelové, Tomáše Kafky, Jiřího Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika Taberyho, Marka Thera, Kateřiny Tučkové a Milana Uhdeho.

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti

Wolfgang Schwarz (Ed.), Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven. Viechtach: edition lichtung 2019. 160 stran. ISBN 978-3-941306-84-4. 14,90 €.

Menu

Zavřít menu

Podporuje:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK