DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Předávání ceny 2022

Ve čtvrtek, 19. května 2022 se koná slavnostní předání Ceny Otokara Fischera v Pražském Goethe-Institutu

Cenu Otokara Fischera v kategorii českojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdrží Marek Vajchr za komentovanou edici Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy (Revolver Revue 2021).

Cenu Otokara Fischera v kategorii německojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdrží Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval za monografii Zwischen Prag und Nikolsburg: jüdisches Leben in den böhmischen Ländern (Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

Večerem bude provázet Jaromír Typlt

Hudební doprovod Jana Bezpalcová (akordeon)

Předávání lze sledovat v přímém přenosu také na YouTube kanálu Spolku Adalberta Stiftera.

Cenu Otokara Fischera uděluje Institut pro studium literatury společně se spolkem Adalberta Stiftera

© Kristýna Svobodová: Marek Vajchr, Veronika Jičínská
© Kristýna Svobodová: Marek Vajchr

Den Otokar-Fischer-Preis für die beste tschechischsprachige germanobohemistische Arbeit aus den Jahren 2020−2021 erhält Marek Vajchr für seine kommentierte Ausgabe Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy (Gespenstisches Böhmen, Revolver Revue 2021).

© Kristýna Svobodová: Kateřina Čapková
© Kristýna Svobodová: Marek Vajchr, Kateřina Čapková

Den Otokar-Fischer-Preis für die beste deutschsprachige germanobohemistische Arbeit aus den Jahren 2020−2021 erhalten Kateřina Čapková und Hillel J. Kieval für ihre Monografie Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern (Vandenhoeck & Ruprecht 2020).

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK