DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Umělecká cena

Cena založená Spolkem Adalberta Stiftera v roce 1994 byla do roku 2016 udělována německým a českým osobnostem, jež se ve zvláštní míře zasadily o porozumění a česko-německý dialog. Společně s cenou udělovanou střídavě v Německu a Česku byla oceněným předávána umělecká díla českých a německých umělců. Spolupořadateli Umělecké ceny byla nadace Brücke|Most-Stiftung, Drážďany, Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, mezinárodní umělecká společnost PRO ARTE VIVENDI, Berlín, a Pražský literární dům autorů německého jazyka.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK