DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Knihovna

Knihovna Spolku Adalberta Stiftera je součástí vědecké knihovny v Sudetoněmeckém domě, a tím součástí největší speciální sbírky k historii českých zemí, Československa, Česka a Slovenska v Německu. Spravuje ji  Collegium Carolinum a nachází se v suterénu Sudetoněmeckého domu. Kromě toho je ve 3. patře budovy ve volném výběru k dispozici přes 6000 svazků: Beletrie německy a česky píšících autorů z českých zemí, literárněvědná badatelská literatura, výstavní katalogy, umělecké publikace i literatura o umělecké a kulturní historii.

Online katalog knihovny je dostupný zde.

 

Hlavní zaměření sbírky

Sbírka obsahuje významná souborná díla z 19. století: vědecké popisy uměleckých a kulturních památníků seřazené podle politických okresů (česky nebo německy), doplněk legendárního souborného díla Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild [Rakousko-uherská monarchie slovem i obrazem], jež je také součástí sbírky; podobně náročně uspořádané svazky Čechy s ilustracemi Karla Liebschera, seřazené podle regionů; topografická díla Jaroslava Schallera (Čechy) a Gregora Wolneho (Morava) i rané popisy Prahy. Součástí sbírky jsou také encyklopedie Ottův slovník naučný z roku 1896 s dodatky od roku 1930 a Geschichte von Böhmen [Historie Čech] od Františka Palackého v německém jazyce.

Hlavním těžištěm sbírky jsou vydání děl Adalberta Stiftera: Vedle (ještě nekompletního) vydání Historisch-Kritische Ausgabe der Werke und Briefe [Historicko-kritické vydání děl a dopisů] u nás najdete také pražsko-liberecké vydání Stifterova díla jako reprint stejně jako badatelskou literaturu k našemu patronovi.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK