DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Podrobnosti o výstavě

Vybledlé, ale ne ztracené

Po stopách šumavské historie

Vztahy mezi Čechy a Němci se upírají ke společné budoucnosti, společně prožitá historie ale nebyla bez konfliktů. Výzkumné konsorcium, na němž se podílejí univerzity v Řezně a Pasově, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, se tématem Hranice v národních a nadnárodních vzpomínkových kulturách mezi Českem a Bavorskem zabývá od roku 2017 a věnuje pozornost i výchově vědeckého dorostu.

V říjnu 2019 se studující zmíněných univerzit vydali na exkurzi po stopách dřívějšího německy hovořícího obyvatelstva na Šumavu. Každý z účastníků vybral jednu z fotografií, které v průběhu exkurze vznikly, a napsal k ní krátký text. Dvojjazyčná česko-německá výstava, která existuje i v digitální formě, prezentuje staré hřbitovy, kostely, zbytky zmizelých obcí a nově založená muzea a citlivě připomíná zaniklý svět.

Výstava vznikla za podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

https://www.uni-regensburg.de/bohemicum/medien/aktuelles/ausstellung_verblichen_interaktiv.pdf

více informací

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK