DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Technické údaje o časopisu Sudetenland

2 (dvoj)čísla do roka

Termíny vydání cca 10. květen, 10. listopad

Náklad

650 exemplářů

Reklama 1/1 vnitřní strana na zadní obálce

120 € brutto

Dodáte nám PDF ve vysokém rozlišení ve velikostech 125 mm na šířku x 186 mm na výšku. V ojedinělých případech Vám můžeme s vytvořením reklamy pomoci.

k publikacím

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK