DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

O nás

Spolek Adalberta Stiftera pěstuje a podporuje česko-německý dialog. Založen byl roku 1947 v Mnichově vědci, umělci a spisovateli z Prahy a Sudet a zavázal se k péči o kulturní dědictví Němců z Čech, Moravy a Slezska. Jméno spisovatele Adalberta Stiftera v názvu symbolizuje kulturní propojenost mezi Čechami, Německem a Rakouskem. Zpočátku Spolek Adalberta Stiftera přispíval svými kulturními aktivitami především k integraci vyhnaných Němců, od roku 1952 je jako instituce finančně podporován německou vládou. Snaží se vyzdvihovat společné prvky v česko-německé historii a přispívá k lepší znalosti společné kultury. Činnost Spolku zahrnuje přednášky, čtení, výstavy, exkurze, konference a publikace, jakož i literárněvědné a kulturněvědné bádání. Spolek Adalberta Stiftera spolupracuje při svých aktivitách s institucemi doma i v zahraničí.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK