DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Nachrichtendetails

Výzva k nominacím pro Cenu Otokara Fischera

V roce 2024 pražský Institut pro studium literatury a mnichovský Spolek Adalberta Stiftera znovu udělí Cenu Otokara Fischera. Ta má upozornit na práce v oblasti německy a česky psané bohemistiky a germanobohemistiky, jež byly v posledních dvou letech (tj. v letech 2022 a 2023) publikovány v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo České republice. Mezi podporovatele Ceny patří Německo-český fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy a zmocněnec spolkové vlády pro kulturu a média.

Cena pojmenovaná po jednom z nejvýznamnějších českých bohemistů, germanistů a propagátorů germanoslavistiky Otokaru Fischerovi (1883–1938) je dotována částkou 1000 eur. Uděluje se německy a česky píšícím autorům za mimořádnou vědeckou (germano)bohemistickou publikaci s tématy z oblasti literatury, hudby, výtvarného umění, divadla a filmu, architektury jako vůbec i kultury a kulturních dějin českých zemí, a to včetně žánru komentované edice.

Cena představuje unikátní iniciativu v oblasti německo-českých vztahů. Jejím cílem je podporovat německy a česky píšící (germano)bohemisty, posilovat dialog v oblasti české a německojazyčné bohemistiky a germanobohemistický výzkum, a tím se podílet na oboustranném ozřejmování mnohojazyčných a rozmanitých kulturních dějin českých zemí. Cenu podporují Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy a zmocněnec spolkové vlády pro kulturu a média.

Konkrétní tituly, jež mohou být oceněny, může navrhnout jakákoli fyzická osoba; sebenominace jsou však vyloučeny. Nominace by měla zahrnout anotaci ke zvolené knize a stručné osvětlení návrhu. Nominační formulář je k dispozici zde.

Po zveřejnění nominovaných prací na stránkách IPSL a ASV se koncem března 2024 sejde osmičlenná odborná porota – složená z České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska – a rozhodne o udělení Ceny. Slavnostní předání Cen se uskuteční 21. května 2024 v Goethe institutu v Praze, kde bude vítězům předána cena z dílny Christine Habermann von Hoch.

Slavnostní předávání cen doprovází rozsáhlá publikační a propagační kampaň. Kratší i delší úryvky oceněných prací jsou publikovány na online platformě E*forum a v odborných časopisech, oceněné práce budou také prezentovány v podobě veřejných přednášek.

 

Uzávěrka pro nominační návrhy: 31. ledna 2023

 

Kontakt Institut pro studium literatury: Dr. Franziska Mayer

Kontakt Adalbert Stifter Verein: mayer@stifterverein.deMgr. Michal Topor, Ph.D.     

mehr

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK