DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Konference

Otfried Preußler (1923-2013): Mezi mnoha světy

20.-21. říjen 2023

Mezinárodní konference o mediálních a transkulturních kontextech autorova díla

Otfried Preußler se narodil 20. října 1923. Po maturitě v roce 1942 byl povolán do wehrmachtu a roku 1944 padl na východní frontě do sovětského zajetí. Když z něj byl roku 1949 propuštěn, zakotvil v bavorském Rosenheimu a stal se učitelem v nedalekém Stephanskirchenu. Po mladistvé prvotině Erntelager Geyer (Sklizňový tábor Geyer, 1944) přinesla Preußlerovi první spisovatelský úspěch kniha Der kleine Wassermann (Vodníček, 1956), která se inspirovala pověstmi jeho rodného kraje (Německá cena za literaturu pro děti a mládež). V následujícím roce vydal knihu Die kleine Hexe (1962, Malá čarodějnice,), bavorskými motivy inspirovaný Räuber Hotzenplotz (Loupežník Hocenploc) vyšel ve třech dílech roku 1962, 1969 a 1973. Původně lužickosrbskou pověst zpracoval v románu Krabat (1971, Čarodějův učeň), za který znovu získal Německou cenu za literaturu pro děti a mládež. Dalšími Preußlerovými díly známými českým čtenářům jsou prózy Mein Rübezahlbuch (Moje knížka o Krakonošovi, 1993), Flucht nach Ägypten: Königlich böhmischer Teil (1978, Útěk do Egypta přes Království české), Engel mit der Pudelmütze. Sieben Weihnachtsgeschichten (1985, Anděl v kulichu. Sedm vánočních příběhů z Jizerských hor), Zwölfe hat ́s geschlagen (1988, Odbila dvanáctá) a Das Eselchen und der kleine Engel (1993, Oslík a vánoční andílek). Na motivy jeho knihy byla natočena řada filmů, mj. Der Räuber Hotzenplotz (SRN 1974 a 2022), Čarodějův učeň (CZ 1977), Malá čarodějnice (NDR/CZ 1983) nebo Krabat (SRN 2008). Řada Preußlerových děl pro děti je známa i v podobě divadelních nebo rozhlasových her.

Konference je určena široké veřejnosti. Bude se konat v češtině a němčině, simultánní tlumočení je zajištěno. Bezprostředně navazuje na konferenci o literatuře pro děti a mládež pro české knihovníky a pedagogy, která je rovněž věnována Otfriedu Preußlerovi a koná se od 18. do 19. října na stejném místě: „Současnost literatury pro děti a mládež: Odkaz Otfrieda Preußlera literatuře pro děti a mládež“; více k ní zde. Obě konference doplňuje doprovodný program pro širokou veřejnost, jako například 19. října například projekce filmu Čarodějův učeň (R.: Karel Zeman, 1977) podle románu Krabat Otfrieda Preußlera doprovozená rozhovorem s překladatelem románu Radovanem Charvátem.

Kompletní program je zde.

 

pátek 20. října 2023

09:00 úvodní slova

09:10 Jan Kvapil (Friedrich-Schiller-Gymnasium, Pirna): Josef a Otfried Syrowatkovi/Preußlerovi: literární setkání otce a syna

09:50 Jochen Marx (Otfried-Preußler-Gymnasium, Pullach): Zu Otfried Preußlers früher Biografie bis 1944 und seinen schriftstellerischen Anfängen [O rané biografii Otfrieda Preußlera do roku 1944 a jeho spisovatelských začátcích]

10:30 Juliane Prade-Weiss (Ludwig-Maximilians-Universität München): Grenzland und Geschichte in Preußlers NS-Jugendbuch "Erntelager Geyer" [Hranice a dějiny v Preußlerově knize o nacistické mládeži "Erntelager Geyer"]

 

11:10-11:40 přestávka na kávu

 

11:40 Winfred Kaminski (Technische Hochschule Köln): Die Sage von "Krabat" in der Spannung von Mythos und Aufklärung [Sága o "Krabatovi" v napětí mezi mýtem a osvícenstvím]

12:20 Pavel Šidák (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha): Meze české literatury. Folklorní a fantastické v české literatuře a u Otfrieda Preußlera

 

13:00-14:10 přestávka na oběd

 

14:10 Eva Markvartová (Univerzita Karlova, Praha): Preußlerova místa s tajemstvím

14:50 Artur Robert Białachowski (Universität Wrocław): Die Rübezahlbücher. Über die Darstellung des Berggeistes in den Werken von Carl Hauptmann und Otfried Preußler [Krakonošovy knihy. K zobrazení ducha hor v dílech Carla Hauptmanna a Otfrieda Preußlera]

15:30 Tamara Bučková (Univerzita Karlova, Praha): Paralely literárních světů Otfrieda Preußlera a Marie Kubátové

 

16:10 -16:40 přestávka na kávu

 

16:40 Ladislav Futtera (Technická univerzita v Liberci): "Sämtlich aus vollem Herzen und jeglicher in der Zunge, die ihm geläufig ist". Způsoby a funkce užívání češtiny v románě "Die Flucht nach Ägypten"

17:20 Jan Budňák (Masarykova univerzita, Brno): On the Road to Ägypten. Preußlers Ägypten-Roman, mit zentraleuropäischen Road Novels gelesen [Preußlerův román "Útěk do Egypta", čtený se středoevropskými road novels]

 

sobota 21. října 2023

09:00 Esther Kilchmann (Universität Hamburg): Preußlers böhmisches Panorama: Zur (Nicht-) Repräsentation deutsch-tschechischer Interkulturalität im Werk des Kinderbuchautors [Preußlerovo české panorama: K (ne)reprezentaci německo-české interkulturality v díle autora dětských knih]

09:40 Michael Pilz (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck): Zweimal Dimpf(e)lmoser. Anmerkungen zum Verhältnis von Klischee und Satire bei Otfried Preußler und Willy Vierlinger [Dvakrát Dimpf(e)lmoser. Poznámky ke vztahu klišé a satiry u Otfrieda Preußlera a Willyho Vierlingera]

10:20 Wiebke Helm (Universität Leipzig): Beliebt und schnell vergriff en. Otfried Preußlers Kinderbücher und ihre Rezeption jenseits des "Eisernen Vorhangs" [Oblíbené a rychle vyprodané. Dětské knihy Otfrieda Preußlera a jejich recepce za "železnou oponou"]

 

11:00-11:30 přestávka na kávu

 

11:30 Andrea Weinmann (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Otfried Preußler als Übersetzer tschechischer Kinderbücher [Otfried Preußler jako překladatel českých knih pro děti]

12:10 Oxane Leingang (Technische Universität Dortmund): "Die kleine Baba Yaga" - Preußlers Best- und Steadyseller im (post-)sowjetischen Russland ["Malá Baba Jaga" - Preußlerův bestseller a steadyseller v (post)sovětském Rusku]

 

12:50-14:00 přestávka na oběd

 

14:00 Tomislav Zelić (Universität Zadar): Unser Mann, ein guter Mensch - Die interkulturelle Rezeption von Preußlers "Krabat" bei Šito Čorić [Náš člověk, dobrý člověk - interkulturní recepce Preußlerova "Krabata" autorem Šitem Čorićem]

14:40 Andreas Wicke (Universität Kassel): "Die kleine Hexe" schreibt Hörspielgeschichte. Die Audioadaptionen von 1961 bis 2021 im Vergleich ["Malá čarodějnice" vstupuje do historie rozhlasových her. Pohled na zvukové adaptace z let 1961 až 2021]

 

15:20-15:50 přestávka na kávu

 

15.50 Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein, Mnichov): Návraty Otfrieda Preußlera do Čech. O recepci v České republice v překladech a filmech

16.30 Gerhild Krebs (Saarländisches Filmarchiv, Saarbrücken): Europäische Film- und Fernsehadaptionen von "Die kleine Hexe" und "Krabat" als transkulturelle Spiegel [Evropské filmové a televizní adaptace "Malé čarodějnice" a "Krabata" jako transkulturní zrcadla]

 

neděle 22. října 2023

10:00-11:30 Literární procházka Přes pole a pak doleva: po stopách Otfrieda Preußlera s Mgr. Markem Sekyrou (Krajská vědecká knihovna v Liberci). Trasa vede od knihovny do oblasti kolem muzea, přehrady a horním centrem Liberce zpět ke knihovně.

 

Změna programu vyhrazena!

 

 

Místo konání:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro), Rumjancevova 1362/1, Liberec, Česká republika
www.kvkli.cz

 

Přihlášky do 11.10.2023 e-mailem na: sekretariat@stifterverein.de.

Pro účastníky konference je do 15. 8. 2023 pod heslem Preußler rezervován kontigent pokojů:

Hotel Liberec, náměstí Šaldovo 1345/6, Liberec, Tel.: +420 482 710 028, E-Mail: recepce@hotel-liberec.cz, Web: https://hotel-liberec.eu/

 

Pořadatelé: Adalbert Stifter Verein, Mnichov, Krajská vědecká knihovna Liberec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Ve spolupráci s: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Koncepce a organizace:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein, mayer@stifterverein.de

Dr. Václav Petrbok, ÚČL AV ČR, petrbok@ucl.cas.cz

Ve spolupráci s Táňou Kuželkovou, Krajská vědecká knihovna Liberec, kuzelkova@kvkli.cz

 

S laskavou podporou:

Pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média; Česko-německý fond budoucnosti

mehr

Konference konané v předchozích letech

Studentische Bewegungen, Netzwerke, Avantgarden

30. April 2021

Das Beispiel Prag in Politik, Literatur und Kultur 1848 bis 1990

Studenten und seit etwa 1900 auch Studentinnen stellen einen exponierten und privilegierten Teil der Gesellschaft dar. Aus ihrer Mitte kamen zu unterschiedlichen Zeiten und Anlässen stets Bewegungen, die sich selbst als progressiv verstanden. In der Hochschulstadt Prag gab es bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielfalt zum Teil konkurrierender Einrichtungen (zwei Universitäten, zwei Technische Hochschulen und weitere Kunst- und Musikhochschulen), was zusammen mit den besonderen ethnisch-nationalen und multikonfessionellen Konstellationen die Untersuchung mehrerer Fragen und Aspekte nahelegt. Die Tagung beleuchtet das Phänomen der studentischen Bewegungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1990 aus einer interdisziplinären Perspektive.

 

Programm

09.15     Begrüßung: Zuzana Jürgens und Martin Schulze Wessel

09.30     Studentenbewegungen in Zeiten politischer Umbrüche 1900–1970. Podiumsdiskussion mit Johannes Gleixner, Michael Polák und Michal Topor; Moderation: Martin Schulze Wessel

10.45     Pause

11.05     Milada Sekyrková/Tomáš Sekyrka: Společenské aktivity pražských studentských spolků a město před 1. světovou válkou [Gesellschaftliche Aktivitäten Prager Studentenvereine und die Stadt vor dem Ersten Weltkrieg]

11.25     Milena Josefovičová/Kamila Mádrová: Od profesních sdružení k politickému hnutí. Proměny identity studentů pražských technických vysokých škol 1869–1968 [Von der beruflichen Vereinigung zur politischen Bewegung. Der Identitätswandel der Studenten der Prager Technischen Hochschulen1869–1968]

11.45     Zdeněk Nebřenský: Student und Politik. Politische Ansichten Prager Studenten in der Mitte der 1960er Jahre

12.05     Mittagspause

13.30     Marek Vajchr: Proč student, nota bene z Prahy? [Warum Student, noch dazu aus Prag? Der Prager Student in Literatur und Film]

13.50     Václav Petrbok: Der Literaturkritiker Paul Kisch (1883–1944) als Chronist der Prager Studentenbewegung

14.10     Peter Becher: „Noch klingen deutsche Lieder in den Schenken“. Selbstinszenierung und patriotische Inhalte Prager Studentenlieder

14.30     Zuzana Jürgens: 1989 erzählen. Studentische Akteure der Samtenen Revolution in Tagebuch und Erinnerungen

14.50     Pause

15.10     Studentischer Antisemitismus in Prag 1876–1939. Podiumsdiskussion mit Jindrich Toman, Harald Lönnecker und Blanka Soukupová; Moderation: Martina Niedhammer

16.25     Abschlussdiskussion

Ende: 17 Uhr

Die Tagung findet online auf Deutsch und Tschechisch statt und wird simultan gedolmetscht.

Den Programmflyer können Sie hier herunterladen.

 

Anmeldung bis 27. April erforderlich über eveeno.com/prager-studenten; kurz vor Beginn der Tagung erhalten Sie den für die Teilnahme nötigen Link sowie weitere Infomationen.

 

Veranstalter:

Adalbert Stifter Verein, München

Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München

Institut pro studium literatury, o. p. s., Prag

Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag

Konzeption und Organisation der Tagung:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein (mayer@stifterverein.de)

Dr. Robert Luft, Collegium Carolinum (robert.luft@collegium-carolinum.de)

mehr

Stifterovy světy IV: Linec

19. až 20. říjen 2017

Interdisciplinární konference v Domě Adalberta Stiftera v Linci

 

Po několika dlouhých prázdninových letních pobytech v Linci se Adalbert Stifter pod dojmem revolučních událostí roku 1848 a v naději na zaměstnání ve vzdělávacím systému rozhodl ve městě natrvalo usídlit.

Na pozadí vývoje města, zemské správy a všedního života v Linci se bude konference zabývat aspekty jako jsou vývoj města, historie průmyslu, všední život mezi lety 1848 a 1868, zemská politika a správa, média a noviny, vzdělávací systém jakož i Stifterovým zázemím (přátelství, domácnost, Amalia Stifterová) a jeho osobními zájmy.

 

19. říjen 2017

14.00     Zahájení

14.30     Friedrich Mayrhofer (Linec): Linec v době Adalberta Stiftera (1848–1868)

15.00     Georg Stöger (Salcburk): Business as usual? Okolí Lince ve 40. až 60. letech 19. století

16.30     Martin Schaller (Vídeň): Linec pohledem zvnějšku – Cestující v Linci cca 1830–1860

17.00     Klaus Petermayr (Linec): Hudba v Linci ve Stifterově době

 

20. říjen 2017

9.00       Arthur Brande (Berlín): Kaktusy a bobulky jalovce – Stifterovo botanické okolí v Linci

9.30       Thomas Peinbauer (Linec): Similia similibus curentur – Adalbert a Amalia Stifterovi v homeopatickém kontextu

11.00     Johannes John (Mnichov): Vnitřní život domů – k zaměstnání Adalberta Stiftera na pozici císařsko-královského školního rady

11.30     Georg Hofer (Linec): Adalbert Stifter a noviny Linzer Zeitung

14.30     Franz Adam (Mnichov): Stifterova pozdní poetologie. poznámky k „Pamětem mého pradědečka“

15.00     Peter Becher (Mnichov): Stifterovo umírání a smrt

15.30     Petra-Maria Dallinger (Linec): Vdova Amalia Stifterová

16.30     Závěrečná diskuse

 

Konferenci pořádá Institut Adalberta Stiftera spolkové země Horní Rakousko v Linci a Spolek Adalberta Stiftera.

Mezi smutkem a triumfem 

7. až 9. červen 2017

Rok 1918 ve středoevropské literatuře

Mezinárodní konference v Karlových Varech, Hotel Dvorana

Konec první světové války byl tematizován na mnohý způsob v románech, básních, divadelních hrách, filmech a fotografiích – smutek nad zánikem podunajské monarchie stejně jako triumfální radost ze založení nových států. Společně s Ústavem pro německou kulturu a historii jihovýchodní Evropy na mnichovské univerzitě Ludwiga Maximiliana (LMU) pořádá Spolek Adalberta Stiftera mezinárodní konferenci, na níž budou literární historici ze střední a jihovýchodní Evropy referovat o znázornění a zpracování roku 1918 v literatuře. Konference se zúčastní referenti mimo jiné z Česka, Chorvatska, Slovinska, Rakouska, Maďarska a Německa. Konferenčním jazykem je převážně němčina.

Konferenci pořádá Spolek Adalberta Stiftera a Ústav pro německou kulturu a historii jihovýchodní Evropy (IKGS) na LMU v Mnichově.

Program jako pdf

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK