DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Výzkumné záměry

Ve spolupráci s vědeckými institucemi v Německu, České republice a Rakousku se Spolek Adalberta Stiftera věnuje studiu kulturních dějin českých zemí se zřetelem zvláště k německé kulturní tradici a jejímu vzájemnému ovlivňování se s českou kulturou. K aktuálním projektům patří výzkum kultury v době národního socialismu (1938-1945) a německojazyčné literatury v českých zemích.

Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder

[Příručka německé literatury v Praze a v českých zemích]

Editoři Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann a Manfred Weinberg

Příručka nabízí obsáhlý přehled o literatuře jednoho středoevropského regionu a jejím vývoji od osvícenství. Překonává při tom konceptualizace, které vycházely ze striktního dělení na pražskou německou a takzvanou sudetoněmeckou literaturu.  Ve středu zájmu stojí nový transkulturní a transregionální způsob zařazení německojazyčné literatury českých zemí do komplexního působného a třecího pole německé, židovské, české a rakouské literatury a kultury.

Stuttgart: J. B. Metzler 2017

445 stran, 69,95€, pevná vazba, ISBN 978-3-476-02579-1

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK