DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Podrobnosti o výstavě

Významní Češi

Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945

Tato dvojjazyčná, německo-česky koncipovaná výstava se věnuje patnácti prominentním českým osobnostem a jejich vztahu k německé kultuře, německému jazyku a habsburské monarchii. Na výsuvných bannerech (rollup bannerech) jsou představeni: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana. Další osobnosti jsou představeny pomocí krátkých popisů.

Zde se můžete podívat na video z vernisáže výstavy v Mnichově

Kontakt

Dr. Wolfgang Schwarz, schwarz@stifterverein.de, Telefon +49 89/62 27 16-35

Technické údaje

19 výsuvných rollup banerů, 100 cm širokých, 215 cm vysokých

Popis

Výstava je kompletně německo-česká. Na každém banneru se nachází německá a česká verze textu.

Reklamní materiály, katalog

K dispozici jsou předlohy pro letáky a plakáty. Lze zakoupit doprovodnou publikaci k výstavě (pouze v německém jazyce).

Podmínky zápůjčky a náklady

Poplatek za výpůjčku nevzniká žádný. Spolek Adalberta Stiftera a vypůjčovatel spolu uzavírají dohodu o zapůjčení výstavy. Organizace převzetí, resp. vrácení výstavy (popř. také transport na další místo výstavy) se domlouvá zvlášť. Vzniklé náklady většinou hradí vypůjčovatel, mimořádné dohody jsou ale možné. Vypůjčovatel je povinen odkázat v rámci styku s veřejností na autora výstavy – na kulturního referenta pro české země Spolku Adalberta Stiftera. Prodej doprovodné publikace v místě a době konání výstavy je žádoucí.

Doprava

Výstava může být převážena v osobním automobilu normální velikosti (zpravidla se sklopenou zadní sedačkou).

Ručení a pojistka

Vypůjčovatel se zavazuje uhradit škody vzniklé od momentu převzetí do momentu vrácení, resp. do předání výstavy. Vypůjčovatel může k tomuto účelu uzavřít pojistku. Pojistná hodnota jednoho rollup banneru činí cca 450 €.

Dosavadní místa výstavy

Výstava byla zahájena 20. června 2017 v 19 hodin v Českém centru v Mnichově, kde byla také poprvé prezentována. Dalšími výstavními místy v roce 2018 byly mj. Německá škola v Praze/Deutsche Schule Prag – (březen 2018), Vědecká knihovna Olomouc (duben 2018), Wenzelsburg ve městě Lauf, Německo (leden-březen 2019) a Univerzita Pasov, Německo (květen 2019).

více informací

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK