DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Výstavy k zapůjčení

Významní Češi

Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945

Tato dvojjazyčná, německo-česky koncipovaná výstava se věnuje patnácti prominentním českým osobnostem a jejich vztahu k německé kultuře, německému jazyku a habsburské monarchii. Na výsuvných bannerech (rollup bannerech) jsou představeni: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana. Další osobnosti jsou představeny pomocí krátkých popisů.

Zde se můžete podívat na video z vernisáže výstavy v Mnichově

Kontakt

Dr. Wolfgang Schwarz, schwarz@stifterverein.de, Telefon +49 89/62 27 16-35

Technické údaje

19 výsuvných rollup banerů, 100 cm širokých, 215 cm vysokých

Popis

Výstava je kompletně německo-česká. Na každém banneru se nachází německá a česká verze textu.

Reklamní materiály, katalog

K dispozici jsou předlohy pro letáky a plakáty. Lze zakoupit doprovodnou publikaci k výstavě (pouze v německém jazyce).

Podmínky zápůjčky a náklady

Poplatek za výpůjčku nevzniká žádný. Spolek Adalberta Stiftera a vypůjčovatel spolu uzavírají dohodu o zapůjčení výstavy. Organizace převzetí, resp. vrácení výstavy (popř. také transport na další místo výstavy) se domlouvá zvlášť. Vzniklé náklady většinou hradí vypůjčovatel, mimořádné dohody jsou ale možné. Vypůjčovatel je povinen odkázat v rámci styku s veřejností na autora výstavy – na kulturního referenta pro české země Spolku Adalberta Stiftera. Prodej doprovodné publikace v místě a době konání výstavy je žádoucí.

Doprava

Výstava může být převážena v osobním automobilu normální velikosti (zpravidla se sklopenou zadní sedačkou).

Ručení a pojistka

Vypůjčovatel se zavazuje uhradit škody vzniklé od momentu převzetí do momentu vrácení, resp. do předání výstavy. Vypůjčovatel může k tomuto účelu uzavřít pojistku. Pojistná hodnota jednoho rollup banneru činí cca 450 €.

Dosavadní místa výstavy

Výstava byla zahájena 20. června 2017 v 19 hodin v Českém centru v Mnichově, kde byla také poprvé prezentována. Dalšími výstavními místy v roce 2018 byly mj. Německá škola v Praze/Deutsche Schule Prag – (březen 2018), Vědecká knihovna Olomouc (duben 2018), Wenzelsburg ve městě Lauf, Německo (leden-březen 2019) a Univerzita Pasov, Německo (květen 2019).

více informací

Vybledlé, ale ne ztracené

Po stopách šumavské historie

Vztahy mezi Čechy a Němci se upírají ke společné budoucnosti, společně prožitá historie ale nebyla bez konfliktů. Výzkumné konsorcium, na němž se podílejí univerzity v Řezně a Pasově, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, se tématem Hranice v národních a nadnárodních vzpomínkových kulturách mezi Českem a Bavorskem zabývá od roku 2017 a věnuje pozornost i výchově vědeckého dorostu.

V říjnu 2019 se studující zmíněných univerzit vydali na exkurzi po stopách dřívějšího německy hovořícího obyvatelstva na Šumavu. Každý z účastníků vybral jednu z fotografií, které v průběhu exkurze vznikly, a napsal k ní krátký text. Dvojjazyčná česko-německá výstava, která existuje i v digitální formě, prezentuje staré hřbitovy, kostely, zbytky zmizelých obcí a nově založená muzea a citlivě připomíná zaniklý svět.

Vedení exkurze: Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera, doktorand Mikuláš Zvánovec, Univerzita Karlova v Praze.

Koncept výstavy: Wolfgang Schwarz

Výstava vznikla za podpory Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Digitální výstavu najdete zde >>

více informací

Portréty z Čech a Moravy

54 portrétů mnichovské fotografky Petry Flathové

Mnichovská fotografka Petra Flath zachytila na černobílých snímcích 54 osobností původem z Čech, Moravy a Slezska. Jména některých z nich jsou veřejně známá, řada z nich se v rámci své profesní činnosti v oblasti česko-německých vztahů zasazovala o vzájemné porozumění, jiní to činily soukromě.

Ať umělci, ekonomové, spisovatelé, vědci, politici, folkloristé, kněží nebo novináři: Kdo jsou tyto sudetoněmecké, české a židovské osobnosti z Čech, Moravy a Slezska, které se po letech politické izolace a osobního odloučení odvážily sbližovat se, pustily se do složitých diskusí, znovu zpřístupnily poztrácené vědění, uzavřely přátelství a přispěly k nové atmosféře uvolnění a důvěry?
Každý snímek je opatřen krátkou biografií, výstižným citátem a ukázkou rukopisu portrétovaného člověka.

K vidění jsou portréty těchto osob:

Jaromír Boháč, Johann Böhm, Oskar Böse, Hellmut Bornemann, Toman Brod, František Černý, Barbara Coudenhove-Kalergi, Bohumil Doležal, Helena Faberová, Hugo Fritsch, Jiří Gruša, Widmar Hader, Peter Härtling, Gudrun Heißig, Johanna von Herzogenberg, Milan Horáček, Hellmuth Karasek, Ferdinand Graf Kinsky, Tomáš Kosta, Jan Křen, Kurt Krolop, Franz Peter Künzel, Peter Kurzeck, Markus Lüpertz, Max Mannheimer, Franz Olbert, Anton Otte, Marianne Pasetti, Walter Piverka, Vilém Prečan, Petr Příhoda, František Radkovský, Lída Rakušanová, Peter Rath, Günter Reichert, Rosina Reim, Erwin Scholz, Eduard Schreiber, Lore Schretzenmayr, Haro Senft, Olga Sippl, Josef Škrábek, Ivan Steiger, Oldřich Stránský, Horst Teltschik, Ilse Tielsch, Petr Uhl, Bedřich Utitz, Věra Vohlídalová, Alena Wagnerová, Angelus Waldstein, Fritz Wittmann, Barbara von Wulffen, Zdeněk Zvolský

Kontakt

Anna Knechtel M.A., knechtel@stifterverein.de, Telefon +49 89/62 27 16-30

Technické údaje

54 portrétních zvětšenin, formát desky 75 x 115 cm; kašírování na desce Alu-Dibond 4 mm, s ochrannou UV folií

Obal (kartonová krabice) na 2 zvětšeniny má rozměry 90 x 120 cm, celková délka vedle sebe postavených obalů činí 4,50 m

Zavěšení na zadní straně: plechové očko 10 x 10 cm (2 kusy à fotografie) a 2 háčky s aretačními šrouby à fotografie

Perlonové lanko s lisovanými očky k zavěšení na posuvných háčcích: 2 kusy à portrét

Výstavních desek je třeba se dotýkat pouze v bavlněných rukavicích!

Popisky

Dvojjazyčně německy a česky.

Propagační materiál

Výstavní plakáty ve formátu A 1 a informační letáky 42 x 118 cm jsou na požádání k dispozici. Dvojjazyčný katalog se všemi portréty a stručnými životopisy, 118 stran, 10,00 €.

Výpůjční podmínky a náklady

Zapůjčení výstavy není zpoplatněno. Vypůjčovatel platí veškeré vzniklé výlohy (transport z Mnichova a zpět, instalace, pozvánky, zahájení, pojištění, deinstalace, zabalení). Vypůjčovatel hradí náklady na pobyt a cestu za spolupracovníka Spolku Adalberta Stiftera, který je přítomen u instalace výstavy. Vypůjčovatel je povinen viditelně označit výstavu coby výstavu Spolku Adalberta Stiftera. Vypůjčovatel si může zdarma vyžádat plakáty a přelepit stará data aktuálními. Na každou výpůjčku bude uzavřena smluvní dohoda.

Podmínky přepravy

Krabice s výstavními tabulkami musí být převáženy na stojato. K transportu je zapotřebí většího osobního automobilu kombi nebo dodávky. 

Ručení a pojištění

Pojišťovací hodnota za výstavní tabulku obnáší 260,00 €.  Celková hodnota výstavy činí 14.000 €. Doporučujeme uzavřít pojistku.

Dosavadní výstavní místa

Mnichov (Německo), vernisáž (2011)

Düsseldorf (Německo) (2012)

Budyšín (Německo) (2012)

Řezno (Německo) (2013)

Rýnovice (2015)

Liberec (2015)

Praha (2015)

Brno (2016)

Chomutov (2016/2017)

Schönsee (Německo) (2019)

Speinshart (Německo) (2019)

více informací

Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?

Dvanáct vybraných životních osudů

Výstava se zabývá kořeny 12 prominentních německy mluvících osobností z českých zemí. Texty a fotografie odkazují na stopy, které tito lidé zanechali a na to, jak se na ně dnes v místě jejich původu vzpomíná. Představeny jsou tyto osobnosti: Adalbert Stifter, Johann Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, Bertha von Suttner, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Ferdinand Porsche, Franz Kafka, Oskar Schindler, Otfried Preußler.

Kontakt

Dr. Wolfgang Schwarz, schwarz@stifterverein.de, Telefon +49 89/62 27 16-35

Technické údaje

14 samostatně stojících rollup bannerů, 100 cm na šířku, 215 cm na výšku

Popisky

Výstava je kompletně německo-česká. Na každém banneru se nachází německá i česká verze textu.

Reklamní materiál, katalog

K dispozici jsou předlohy pro letáky a plakáty. Lze zakoupit doprovodnou publikaci k výstavě (v německém jazyce verzi s obrázky, v češtině pouze textovou verzi).

Výpůjční podmínky a náklady

Poplatek za výpůjčku nevzniká žádný. Spolek Adalberta Stiftera a vypůjčovatel spolu uzavírají dohodu o zapůjčení výstavy. Organizace převzetí, resp. vrácení výstavy (popř. také transport na další místo výstavy) se domlouvá zvlášť. Vzniklé náklady většinou hradí vypůjčovatel, mimořádné dohody jsou ale možné. Vypůjčovatel je povinen odkázat v rámci styku s veřejností na autora výstavy – na kulturního referenta pro české země Spolku Adalberta Stiftera. Prodej doprovodné publikace v místě a době konání výstavy je žádoucí.

Podmínky přepravy

Výstava může být převážena v osobním automobilu normální velikosti (zpravidla se sklopenou zadní sedačkou).

Ručení a pojištění

Vypůjčovatel se zavazuje uhradit škody vzniklé od momentu převzetí do momentu vrácení, resp. do předání výstavy. Vypůjčovatel může k tomuto účelu uzavřít pojistku. Pojistná hodnota jednoho rollup banneru činí cca 350 €.

Dosavadní výstavní místa

Výstava byla prezentována již na více než 40 místech v Německu, Česku a Rakousku, např. v Bavorské státní knihovně v Mnichově, v Českém centru v Berlíně, v Městské knihovně v Brémách, na univerzitách v Řezně, Pasově a Salzburku, v Knihovně Martina Opitze v Herne, v Akademické knihovně v Olomouci, v Jihočeské knihovně v Českých Budějovicích, v Pražském literárním domě autorů německého jazyka, na Vysoké škole technické v Jihlavě.

Zde naleznete kompletní seznam výstavních míst

více informací

Múzy na frontu!

Spisovatelé a umělci ve službách c. a k. válečné propagandy 1914–1918

„Inter arma silent musae“. Klasický výrok o mlčení múz za války se zakládá na přání chápat umění coby krví a násilím neposkvrněné produkty lidského ducha. Ve skutečnosti ale neproběhla žádná bitva, aniž by k tomu spisovatelé a umělci nepřispěli svým dílem.

První světová válka přesáhla svými dimenzemi a následky všechny války dosavadní a už současníci ji označovali za „Velkou válku“. Počet zúčastněných států a na různých frontách bojujících vojáků, oběti počítané na miliony i rozměry destrukce k takovému označení opravňují. A k tomu se přidává nasazení vojenské techniky, jaké dřívější války neznaly: plyn, letadla, pancéřované bojové vozy, těžké dělostřelectvo, ale také válečná propaganda jako nástroj k ovlivňování veřejného mínění, a tudíž vedení války „jinými prostředky“.

K propagačním účelům byl v rakousko-uherské armádě zřízen „Válečný tiskový stan“ („Kriegspressequartier“) coby zvláštní instituce Vrchního armádního velení s úlohou dodávat tisku slovem i obrazem zprávy o válečném dění.  V obzvlášť velkém počtu v něm byli zastoupeni novináři a umělci, mezi nimi známí spisovatelé jako Roda Roda, Egon Erwin Kisch, Leo Perutz, Richard A. Bermann (Arnold Höllriegel), Ferenc Molnár, Robert Michel, Franz Werfel nebo umělci jako Oskar Laske, Oskar Kokoschka, Ferdinand Staeger, Ludwig Hesshaimer, Albin Egger-Lienz a další. Pro účely válečného zpravodajství bylo kromě toho zřízeno i oddělení filmu a obrazu, divadelní a hudební referát a pak také oddělení cenzury, která měla všechny informace sledovat a rozhodovat o jejich zveřejnění.

Paralelně k tomu byla ve vídeňském Válečném archivu založena „Literární skupina“, jež měla dokumentovat a publicisticky propagovat válku. V této skupině působili například Franz Theodor Csokor, Rudolf Hans Bartsch, Franz Karl Ginzkey, Felix Salten, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Alfred Polgar (Polak).

Jak „Válečný tiskový stan“, tak i „Literární skupina“ se staly pro mnoho žurnalistů, spisovatelů a umělců možností, jak se vyhnout vojenské službě se zbraní v ruce a zaujmout místo toho úlohu v rámci válečného propagandistického aparátu – vyzbrojeni perem, štětcem či fotoaparátem.

Výstava i doprovodná publikace odhalují vědomý i nevědomý podíl literatury a umění na první světové válce. Vylíčeno je tu jak kolísání umělců a intelektuálů mezi patriotismem a pacifismem, tak i jejich dobrovolné zapojení do válečných záležitostí. V množství jmen lze rozpoznat zcela rozdílné postoje k válce, ale i v rámci jednotlivých biografií lze pozorovat různé fáze a proměny.

Někteří spisovatelé a umělci ve službách císařsko-královské válečné propagandy pocházeli z Čech a Moravy – těm je v této výstavě věnována mimořádná pozornost.

Kontakt

Anna Knechtel M.A., knechtel@stifterverein.de, Telefon +49 89/62 27 16-30

Technické údaje

35 tabulí ve skleněných rámech o rozměrech 80 x 60 cm (jen formát na výšku)

Popisky

Výstavní tabulky mají popisky v němčině. K dispozici jsou také texty v české, slovinské, anglické, italské a maďarské verzi.

Propagační materiál

Texty z tisku

Doprovodná publikace ve 2 svazcích, vydal Jozo Džambo (Díl 1: Příspěvky, Díl 2: Dokumentace)

Výpůjční podmínky a náklady

Zapůjčení výstavy je možné po domluvě se zástupcem Spolku Adalberta Stiftera a podepsání dohody o zapůjčení výstavy. Vystavení není zpoplatněno. Výstava musí být zpravidla vyzvednuta v Mnichově a po skončení výstavy zase do Mnichova dopravena.

Náklady za transport, pojištění, plakáty a pozvánky, instalaci, deinstalaci a případnou cestu a ubytování jednoho spolupracovníka Spolku Adalberta Stiftera (úvodní přednáška) platí organizátor. Ostatní dohody jsou možné po domluvě se Spolkem Adalberta Stiftera a jsou součástí dohody o zapůjčení výstavy.

Podmínky přepravy

Výstavní plakáty jsou zarámované ve skle. Je třeba se postarat o dostatek materiálu k vypolstrování, aby se zamezilo rozbití skla: deky, dřevitá vlna, lepenka, provázky a gumové úchyty k připevnění.

Dosavadní výstavní místa

Po vernisáži výstavy 19.5.2003 v Galerii Alfreda Kubina v Sudetoněmeckém domě v Mnichově byla výstava k vidění v těchto městech:

Linec (Rakousko), Praha, Brno a Slavkov (2004)

Innsbruck (Rakousko) a Kobarid (Slovinsko) (2005)

Lublaň (Slovinsko) (2006)

Budapešť, Pécs/Pětikostelí (Maďarsko) a Székesfehérvár/Stoličný Bělehrad (Maďarsko) (2008)

Graz/Štýrský Hradec, Vídeň (Rakousko) (2009)

Sankt Michael (Burgenland, Rakousko) (2010)

Kaufbeuren-Neugablonz (Německo) – Isergebirgsmuseum/Muzeum Jizerských hor (2012)

Opatství Plankstetten (Horní Pfalc, Německo) a Drážďany (Německo) (2014)

Düsseldorf, Gerhard-Hauptmann-Haus (Německo) (2016) 

Klášter Speinshart (Německo) (2019)Múzy na frontu!

více informací

Plakáty z Terezínského ghetta

Umění a kultura v Terezíně v letech 1941-45

Výstava ukazuje vlastnoručně vyrobené plakáty vězňů koncentračního tábora, takzvaného „ghetta“, Terezín, pomocí nichž zvali na operní představení, kabaretní vystoupení, klasické i moderní koncerty, vystoupení pěveckých sborů a vědecké přednášky. Přestože živořili za nelidských podmínek a jejich situace byla bezvýchodná, našli čas a sílu pro kulturní aktivity a symbolicky se tak tváří v tvář smrti postavili odlidštění. Díky zprostředkování historika Dr. Rudolfa Wlascheka z Mönchengladbachu mohly být v rámci této výstavy poprvé prezentovány německojazyčné plakáty z takzvané Heřmanovy sbírky v Terezíně.

Kontaktní osoba

Anna Knechtel M.A.

Druh a počet exponátů

35 tabulí z kartonu 80 x 60 cm s nalepenými barevnými reprodukcemi včetně čtyř textových tabulí

Popisky

Cedulky s krátkými vysvětlivkami k jednotlivým plakátům v německém jazyce

Reklama

Novinové texty

Doporučená četba: Wlaschek, Rudolf: Kunst und Kultur in Theresienstadt [Umění a kultura v Terezíně]

Úvodní přednáška proslovená spolupracovníkem Spolku Adalberta Stiftera

Digitální výstava

Výstava ve formátu PDF (stažení)

Dosavadní výstavní místa

Po vernisáži 27.2.2003 v Galerii Alfreda Kubina v Sudetoněmeckém domě v Mnichově byla výstava k vidění na těchto místech:

Furth im Wald 2003

Herrsching am Ammersee 2004 

Merzdorf-Memmelsdorf v Dolních Francích, Stará synagoga 2009 

Přeprava

Výstavní plakáty jsou uloženy v několika velkoformátových deskách z tvrdého papíru a mohou být převáženy na ležato.  

Pojistná hodnota

Za výstavní tabuli 50,- €

Výpůjční podmínky

Zapůjčení výstavy je možné po domluvě se zástupcem Spolku Adalberta Stiftera a podepsání dohody o zapůjčení výstavy. Výstava musí být zpravidla vyzvednuta v Mnichově a po skončení výstavy do Mnichova zase přivezena. Vypůjčovatel se zavazuje k pojištění výstavy od jejího převzetí až do jejího vrácení. Pojistná hodnota činí 1.700 €.

Poplatek za výpůjčku

Za vypůjčení výstavy nevzniká žádný poplatek. Náklady na transport, pojištění, plakáty a pozvánky, instalaci i deinstalaci a případnou cestu a ubytování zaměstnance Spolku (úvodní přednáška) hradí pořadatel. Zvláštní dohody platí po domluvě se Spolkem Adalberta Stiftera a jsou součástí dohody o zapůjčení výstavy.

více informací

Císař František Josef I. a František Ferdinand d´Este

Fotografie Rudolfa Brunera-Dvořáka ze Sbírky Scheufler

Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921) byl dvorním fotografem Františka Ferdinanda d´Este a průkopníkem fotoreportáže v časopisech. Jeho fotografie ukazují následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a císaře Františka Josefa I. například při vojenských manévrech, loveckých vyjížďkách, návštěvách Čech nebo dovolených ve Svatém Mořici. Obrázky pocházejí z obsáhlé sbírky českého historika fotografie Pavla Scheuflera, v jehož fotoarchivu se nachází více než 30 000 pozitivů a negativů z dob habsburské monarchie.

Rámy pro výstavu musí být k dispozici na místě. Výstavu lze prezentovat také s menším počtem fotografií.

Tato výstava byla vytvořena ve spolupráci Pavla Scheuflera a kulturního referenta pro české země a od 13. června do 25. července 2014 byla vystavena v Sudetoněmeckém domě v Mnichově.

Rozměry:

5 x pasparta s fotografií a popiskem o velikosti 65 x 80 cm

46 x pasparta s fotografií a popiskem o velikosti 50 x 70 cm

1 x pasparta s úvodním textem výstavy o velikosti 50 x 70 cm

Kontakt:

Dr. Wolfgang Schwarz

Kulturní referent pro české země

schwarz@stifterverein.de

Tel. 0879 622 716 35

více informací

Menu

Zavřít menu

Podporuje:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK