DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Podrobnosti o výstavě

Plakáty z Terezínského ghetta

Umění a kultura v Terezíně v letech 1941-45

Výstava ukazuje vlastnoručně vyrobené plakáty vězňů koncentračního tábora, takzvaného „ghetta“, Terezín, pomocí nichž zvali na operní představení, kabaretní vystoupení, klasické i moderní koncerty, vystoupení pěveckých sborů a vědecké přednášky. Přestože živořili za nelidských podmínek a jejich situace byla bezvýchodná, našli čas a sílu pro kulturní aktivity a symbolicky se tak tváří v tvář smrti postavili odlidštění. Díky zprostředkování historika Dr. Rudolfa Wlascheka z Mönchengladbachu mohly být v rámci této výstavy poprvé prezentovány německojazyčné plakáty z takzvané Heřmanovy sbírky v Terezíně.

Kontaktní osoba

Anna Knechtel M.A.

Druh a počet exponátů

35 tabulí z kartonu 80 x 60 cm s nalepenými barevnými reprodukcemi včetně čtyř textových tabulí

Popisky

Cedulky s krátkými vysvětlivkami k jednotlivým plakátům v německém jazyce

Reklama

Novinové texty

Doporučená četba: Wlaschek, Rudolf: Kunst und Kultur in Theresienstadt [Umění a kultura v Terezíně]

Úvodní přednáška proslovená spolupracovníkem Spolku Adalberta Stiftera

Digitální výstava

Výstava ve formátu PDF (stažení)

Dosavadní výstavní místa

Po vernisáži 27.2.2003 v Galerii Alfreda Kubina v Sudetoněmeckém domě v Mnichově byla výstava k vidění na těchto místech:

Furth im Wald 2003

Herrsching am Ammersee 2004 

Merzdorf-Memmelsdorf v Dolních Francích, Stará synagoga 2009 

Přeprava

Výstavní plakáty jsou uloženy v několika velkoformátových deskách z tvrdého papíru a mohou být převáženy na ležato.  

Pojistná hodnota

Za výstavní tabuli 50,- €

Výpůjční podmínky

Zapůjčení výstavy je možné po domluvě se zástupcem Spolku Adalberta Stiftera a podepsání dohody o zapůjčení výstavy. Výstava musí být zpravidla vyzvednuta v Mnichově a po skončení výstavy do Mnichova zase přivezena. Vypůjčovatel se zavazuje k pojištění výstavy od jejího převzetí až do jejího vrácení. Pojistná hodnota činí 1.700 €.

Poplatek za výpůjčku

Za vypůjčení výstavy nevzniká žádný poplatek. Náklady na transport, pojištění, plakáty a pozvánky, instalaci i deinstalaci a případnou cestu a ubytování zaměstnance Spolku (úvodní přednáška) hradí pořadatel. Zvláštní dohody platí po domluvě se Spolkem Adalberta Stiftera a jsou součástí dohody o zapůjčení výstavy.

více informací

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK