DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Podpora projektů

O finanční podporu kulturních projektů a programů pro veřejnost mohou u kulturního referenta pro české země žádat bohužel pouze instituce se sídlem v Německu. Zde najdete informace v němčině

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK