DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Zaměstnanci

Wolfgang Schwarz se narodil roku 1968 v Řezně.  Na tamější univerzitě vystudoval historii a politické vědy se zaměřením na německou zahraniční politiku a diktatury. V roce 1998 zakončil po studijních pobytech v Praze a Berlíně doktorát, jeho disertace vyšla roku 2004 v nakladatelství Oldenburg pod názvem „Brüderlich entzweit? Die Beziehungen zwischen der DDR und der ČSSR von 1961–1968“ [Bratrsky rozkmotřeni? Vztahy mezi NDR a ČSSR v letech 1961–1968]. Od roku 1999 do roku 2002 byl odborným referentem pro kulturu a publikace na Sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti v Praze. Od dubna 2002 je kulturním referentem pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera.

Od roku 2013 je Wolfgang Schwarz členem Rady Česko-německého diskusního fóra.

Publikace

Anna Paap, narozená 1990 v Praze, studovala bohemistiku, překladatelství-tlumočnictví a jazykovědu v Praze, Paříži a Berlíně. Od té doby pracuje na volné noze jako překladatelka, učitelka jazyků a odbornice na vícejazyčnost. Několik let se intenzivně angažovala v česko-německých vztazích a jako mluvčí České-německého fóra mládeže byla 2011-2012 členkou rady Česko-německého diskusního fóra. Kulturní referentkou ve Spolku Adalberta Stiftera je od února 2021.

Menu

Zavřít menu

Podporuje:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK