DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Programová série

Některé události pořádané kulturním referentem k německočeské a německomoravské historii, literatuře a kultuře (čtení, filmové večery, přednášky, pódiové diskuze, koncerty) se konají v rámci větší série. V centru zájmu přitom stojí jedno téma, resp. jeden aspekt české kulturní historie. Zde uvádíme dva příklady:

Přednáškový cyklus Moje cesta k našim Němcům

Název tohoto cyklu, který byl zahájen roku 2016, je převzat ze stejnojmenné přednášky karlovarského archiváře Milana Augustina z roku 2004. V češtině se pojmem „naši Němci“ míní Němci z českých zemí, resp. sudetští Němci. Čeští spisovatelé, umělci a intelektuálové v prvním přednáškovém cyklu tematizovali svůj osobní pohled, své inspirace a zkušenosti, jež mají spojené především s českými Němci, ale také s Němci obecně. Stejnojmenná publikace z roku 2019 obsahuje 10 přednášek z tohoto cyklu.

Na rok 2021 se plánuje pokračování přednáškového cyklu.

České biografie

V této programové sérii byla blíže představena známá i neznámá jména z českých zemí jako např. Bernard Bolzano, litoměřický rodák herec Dietrich Mattausch, pražský podnikatel Arnold Schück nebo Marie von Ebner-Eschenbach. Výročí, ale i zveřejnění nové publikace, filmu atd. mohou být příležitostí k uspořádání programu věnovaného životu a historii působení takových osobností.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK