DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Programová série

Některé události pořádané kulturním referentem k německočeské a německomoravské historii, literatuře a kultuře (čtení, filmové večery, přednášky, pódiové diskuze, koncerty) se konají v rámci větší série. V centru zájmu přitom stojí jedno téma, resp. jeden aspekt české kulturní historie. Zde uvádíme dva příklady:


České biografie

V této programové sérii byla blíže představena známá i neznámá jména z českých zemí jako např. Bernard Bolzano, litoměřický rodák herec Dietrich Mattausch, pražský podnikatel Arnold Schück nebo Marie von Ebner-Eschenbach. Výročí, ale i zveřejnění nové publikace, filmu atd. mohou být příležitostí k uspořádání programu věnovaného životu a historii působení takových osobností.

Přednáškový cyklus Moje cesta k našim Němcům

Název tohoto cyklu, který byl zahájen roku 2016, je převzat ze stejnojmenné přednášky karlovarského archiváře Milana Augustina z roku 2004. V češtině se pojmem „naši Němci“ míní Němci z českých zemí, resp. sudetští Němci. Čeští spisovatelé, umělci a intelektuálové v prvním přednáškovém cyklu tematizovali svůj osobní pohled, své inspirace a zkušenosti, jež mají spojené především s českými Němci, ale také s Němci obecně. Stejnojmenná publikace z roku 2019 obsahuje 10 přednášek z tohoto cyklu.

Na rok 2021 se plánuje pokračování přednáškového cyklu.

Mein Weg zu unseren Deutschen

Der Titel der 2016 begonnenen Reihe ist einem gleichnamigen Vortrag des Karlsbader Archivars Milan Augustin aus dem Jahr 2004 entnommen. Im Tschechischen sind mit dem Begriff „Unsere Deutschen“ (Naši Němci) die Deutschen aus den böhmischen Ländern beziehungsweise die Sudetendeutschen gemeint. Tschechische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle thematisierten iin einem ersten Vortragszyklus ihren persönlichen Blick, ihre Inspirationen und Erfahrungen, welche sie vor allem mit den böhmischen Deutschen, aber auch mit den Deutschen generell verbinden. Eine gleichnamige, 2019 erschienen Publikation fasst zehn der Vorträge zusammen.

Auf unserem YouTube-Kanal gibt es mehrere Beiträge zu der Mein Weg-Reihe:

Podiumsdiskussion mit Kateřina Tučková, Jiří Padevět und Erik Tabery

Tomáš Kraus: Von Karl May zu Franz Kafka

Böhmische Biografien

In dieser Veranstaltungsreihe wurden bekannte und unbekannte Namen aus den böhmischen Ländern wie z. B. Bernard Bolzano, der in Leitermitz geborene Schauspieler Dietrich Mattausch, der Prager Unternehmer Arnold Schück, der Filmemacher Wolfgang Kaskeline oder Marie von Ebner-Eschenbach näher vorgestellt. Jahrestage oder auch die Veröffentlichung einer neuen Publikation, eines Films etc. können Anlässe sein, der Biografie und Wirkungsgeschichte dieser Persönlichkeiten eine Veranstaltung zu widmen.

Menu

Zavřít menu

Podporuje:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK