DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Vzdělávací cesty

Studijní cesty a exkurze do České republiky doprovázené kulturním referentem se konají v nepravidelných intervalech. Zaměřené jsou na kulturu, kulturní krajinu a historii příslušného regionu – většinou v oblasti dřívějších Sudet. Zvláštní důraz je kladen na rozhovory s místními lidmi a iniciativami, které se zasazují o zachování společného česko-německého kulturního dědictví. Cestovní skupina sestává z maximálně 25 osob.

Některé exkurze jsou také nabízeny speciálnímu okruhu účastníků, např. studentům. Ty se konají většinou v kooperaci s univerzitami.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK