DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Výstavy

Následující putovní výstavy koncipoval Kulturní referát pro české země. Bližší informace k podmínkám zapůjčení a potřebné technické předpoklady najdete vždy u dané výstavy.

Mensch, Natur und ihre Katastrophen

Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler

Die Ausstellung mit historischen Fotografien aus der Sammlung Scheufler thematisiert Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern. Fast alle Aufnahmen stammen aus der Zeit der k. u. k. Monarchie im Zeitraum 1870–1918. Renommierte Fotografen ihrer Zeit wie Rudolf Bruner-Dvořák oder František Krátký fingen die Folgen der Kraft von Wind, Wasser oder Feuer in verschiedenen böhmischen Regionen ein. Die durch Hochwasser 1890 partiell eingestürzte Prager Karlsbrücke ist ebenso zu sehen wie von Erdrutschen beschädigte Häuser im Riesengebirge oder vom Tagebau verursachte Schäden in Brüx/Most. Die Rolle des Menschen wird dabei kritisch gewürdigt, und es wird im Kontext des aktuellen Klimawandels zum Nachdenken angeregt.

mehr

Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?

Dvanáct vybraných životních osudů

Tato dvojjazyčná (německo-česká) putovní výstava o známých osobnostech z německojazyčného kulturního a jazykového okruhu českých zemí existuje od roku 2009. Na 14 roll-up bannerech jsou představeny jejich kořeny i ony samy. Jsou to: Marie von Ebner-Eschenbach, Sigmund Freud, Franz Kafka, Karl Kraus, Gustav Mahler, Johann Gregor Mendel, Ferdinand Porsche, Otfried Preußler, Rainer Maria Rilke, Oskar Schindler, Adalbert Stifter a Bertha von Suttner.

více

Významní Češi

Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945

Tato dvojjazyčná německo-česká výstava se zaměřuje na patnáct prominentních českých osobností a jejich vztah k německé kultuře, k německému jazyku a habsburské monarchii. Na roll-up bannerech jsou představeni: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana. Další osobnosti jsou představeny pomocí krátkých popisů.

více

Vybledlé, ale ne ztracené

Po stopách šumavské historie

Výstava byla koncipována na základě třidenní exkurze na Šumavu, která se konala s českými a německými studujícími v řijnu 2019. Studující se vydali po stopách bývalého německojazyčného obyvatelstva v tomto regionu a navštivili hřbitovy, kostely, muzea, historická jádra měst a zmizelé obce. Účastníci při exkurzi pořizovali fotografie, následně z nich každý vybral po jedné fotografii a bez obsahových nebo stylistických omezení k ní napsal krátký text. Tímto způsobem vznikla zajímavá koláž různých obrazů a dojmů.

Výstava vznikla v rámci výzkumného konsorcia s názvem Hranice v národních a nadnárodních vzpomínkových kulturách mezi Českem a Bavorskem, který věnuje pozornost i výchově vědeckého dorostu. Podílejí se na něm univerzity v Řezně a Pasově, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. Projekt je podporován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. 

více

Kaiser Franz Josef und Franz Ferdinand

Fotografien von Rudolf Bruner-Dvořák aus der Sammlung Scheufler

Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921) war der Hoffotograf Franz Ferdinands und Vorreiter der Fotoreportage in Zeitschriften. Seine Fotografien zeigen den Thronfolger Franz Ferdinand und Kaiser Franz Josef zum Beispiel bei Manövern, Jagdausflügen, Besuchen in Böhmen oder Erholungsurlauben in St. Moritz. Die Bilder stammen aus der reichhaltigen Sammlung des tschechischen Fotohistorikers Pavel Scheufler, dessen Fotoarchiv mehr als 30 000 Positive und Negative aus der Zeit der Habsburgermonarchie umfasst.

mehr

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK