DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Knižní projekty

Všechny jmenované tituly u nás můžete objednat mailem nebo telefonicky (+49 89/62 27 16-30), zašleme Vám fakturu k úhradě (plus poštovné):

 

In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt? (Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí? Dvanáct vybraných životních osudů)

Kniha představuje kořeny známých osobností z německého kulturního a jazykového okruhu českých zemí, jako jsou např. Rainer Maria Rilke, Otfried Preußler, Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, nebo Sigmund Freud.

Wolfgang Schwarz: In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt? Zwölf ausgewählte Lebensbilder. 2., rozšířené vydání. Mnichov: ASV 2009. 103 stran. ISBN 978-940098-05-4. 5,00 €

Existuje také česká verze textu „Narozeni v Čechách a na Moravě“. 2,00 €

 

Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945 [Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945]

Publikace se stejně jako stejnojmenná výstava zabývá vztahem 15 známých českých osobností k německé kultuře a řeči, a také k habsburské monarchii. Představeni jsou: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana.

Vydání publikace podpořil Česko-německý fond budoucnosti

Wolfgang Schwarz: Bedeutende Tschechen. Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945. Mnichov: ASV 2015. 194 stran. ISBN 978-3-940098-13-9. 8,00 €

 

Das deutschsprachige Prag (Německy mluvící Praha)

Více než čtyři roky (2008–2011) pracovali studenti pražského gymnázia Na Zatlance na projektu „Německy mluvící Praha“. Vypracovali texty o všedním životě pražských Němců i jejich organizacích a kultuře. V roce 2014 byla českojazyčná publikace „Německy mluvící Praha“ ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky v Praze a podporou kulturního referenta pro české země dokončena. V roce 2016 vyšel německý překlad s historickými a aktuálními fotografiemi, které čtenáři umožňují se i fyzicky vydat po stopách pražských Němců.

Radek Aubrecht, Wolfgang Schwarz (Ed.): Das deutschsprachige Prag. Německý překlad publikace „Německy mluvící Praha“ vytvořené studenty pražského gymnázia Na Zatlance. Mnichov: ASV 2016. 76 stran. ISBN 978-3-940098-14-6. 5,00 €

 

Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven [Má cesta k našim Němcům. Deset českých perspektiv]

Češi říkají sudetským Němcům „Naši Němci“. Obě národnostní skupiny dlouho žily v Čechách společně v míru. Nacistický teror, vyhnání a komunistická ideologie toto spolužití násilně ukončily. Komunismus od té doby sudetské Němce paušálně démonizoval coby revanšisty, sudetoněmecká strana se často příliš soustředila na vlastní utrpení.

Jaké osobní zkušenosti dnes spojují čeští spisovatelé, umělci a intelektuálové se svými dřívějšími krajany, ale také s Němci obecně? S příspěvky od Radky Denemarkové, Magdaleny Jetelové, Tomáše Kafky, Jiřího Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika Taberyho, Marka Thera, Kateřiny Tučkové a Milana Uhdeho.

Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti

Wolfgang Schwarz (Ed.), Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven. Viechtach: edition lichtung 2019. 160 stran. ISBN 978-3-941306-84-4. 14,90 €.

Mein Weg zu unseren Deutschen

Zehn tschechische Perspektiven

Hrsg. von Wolfgang Schwarz

„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Nazi-Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert.

Welche Erfahrungen verbinden tschechische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle mit ihren einstigen Landsleuten, aber auch mit den Deutschen generell? Bei einer 2016 bis 2018 in München durchgeführten Vortragsreihe erzählten zehn Autorinnen und Autoren von ihren Wahrnehmungen und thematisieren auch die Vertreibung der Sudetendeutschen.

Mit Beiträgen von Radka Denemarková, Magdalena Jetelová, Tomáš Kafka, Jiří Padevět, Lída Rakušanová, Jaroslav Rudiš, Erik Tabery, Mark Ther, Kateřina Tučková und Milan Uhde.

Viechtach: edition lichtung 2019. 160 Seiten. ISBN 978-3-941306-84-4. 14,90 €.

Cover Bedeutende Tschechen
Bedeutende Tschechen

Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945

Hrsg. von Wolfgang Schwarz

Präsentiert werden Lebensbilder von 15 bekannten tschechischen Persönlichkeiten. Im Mittelpunkt steht deren Beziehung zur deutschen Sprache und Kultur sowie zur Habsburgermonarchie. Vorgestellt werden: Tomáš Baťa, Karel Čapek, Ema Destinová – Emmy Destinn, Antonín Dvořák, Jaroslav Hašek, Leoš Janáček, Josef Jungmann, František Křižík, Josef Lada, Karel Hynek Mácha, Tomáš Garrigue Masaryk, Alfons Mucha, Božena Němcová, František Palacký, Bedřich Smetana.

München: ASV 2015. 194 Seiten. ISBN: 978-3-940098-13-9. 8,00 €

Cover In Böhmen geboren
In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?

12 ausgewählte Lebensbilder

Hrsg. von Wolfgang Schwarz

Das Buch stellt die Wurzeln bekannter Persönlichkeiten aus dem deutschen Kultur- und Sprachkreis der böhmischen Länder vor. Beiträge zu Bertha von Suttner, Ferdinand Porsche, Oskar Schindler, Adalbert Stifter, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Otfried Preußler, Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, Gustav Mahler, Karl Kraus, Sigmund Freud.

München: ASV 2009. 103 Seiten. ISBN: 978-3-940098-05-4. 5,00 €

Cover Das deutschsprachige Prag
Das deutschsprachige Prag

Deutsche Übersetzung der Schülerpublikation „Německy mluvící Praha“

Hrsg. von Radek Aubrecht und Wolfgang Schwarz

Über vier Jahre lang (2008–2011) arbeiteten Schüler des Prager Gymnáziums Na Zatlance an dem Projekt „Das deutschsprachige Prag“. Sie erarbeiteten Texte über das Alltagsleben der Prager Deutschen sowie deren Organisationen und Kultur. 2014 wurde der tschechischsprachige Band „Německy mluvící Praha“ in Kooperation mit dem Franz-Kafka-Verlag Prag, gefördert durch den Kulturreferenten für die böhmischen Länder, fertig gestellt. 2016 erschien die deutsche Übersetzung mit historischen und aktuellen Fotografien, die es ermöglichen, sich selbst vor Ort auf die Spuren der Prager Deutschen zu begeben.

München: ASV 2016. 76 Seiten. ISBN: 978-3-940098-14-6. 5,00 €

Menu

Zavřít menu

Podporuje:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK