DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Stipendium Adalberta Stiftera

Stipendium, které mezi lety 2015 až 2018 vypsal Spolek Adalberta Stiftera spolu se společnost Kulturallmende München, umožňovalo každý rok dvěma spisovatelům bydlet a psát po dobu jednoho měsíce v rodišti Adalberta Stiftera v Horní Plané v jižních Čechách.

 

 

Stipendisté 2018

Harald Grill, ročník 1951, jenž do Horní Plané dorazil v květnu, žije v obci Wald v Horní Pfalci v Německu. Píše básně, romány i rozhlasové pořady a televizní filmy. Proslavily ho také literární poutě z Nordkapu a Syrakús do Řezna. Naposledy vyšla jeho básnická sbírka baustellen des himmels [staveniště nebe], Hauzenberg 2017.

 

 

 

Susanne Röckel se narodila roku 1953, žije v Mnichově a byla v Horní Plané v červnu. Přednášela mimo jiné na Univerzitě Tongji v Šanghaji a do paměti čtenářů se zapsala jak svými překlady z angličtiny a francouzštiny, tak svými povídkami a romány. Naposledy vyšla kniha Der Vogelgott [Ptačí bůh], Salzburk 2018.

Stipendisté 2017

Christine Pitzke se narodila roku 1964 v Burghausenu. V roce 1993 získala magisterský titul (obor Novější německá literární věda) na Univerzitě Ludwiga Maximiliána v Mnichově. Žije a pracuje jako spisovatelka a rozhlasová autorka v Mnichově. Po zaměstnáních v nakladatelstvích a v knihkupecké branži a také jako asistentka režie a lékařská zpravodajka obdržela roku 2003 literární stipendium města Mnichov. V roce 2004 vyšel v salcburském nakladatelství Jung und Jung její první román Versuche, den Morgen zu beschreiben [Pokusy popsat zítřek], za který v roce 2005 obdržela literární cenu Rauriser Literaturpreis. V roce 2007 následoval ve stejném nakladatelství román Nächste Nähe, weit entfernt [Nejbližší blízkost, na hony vzdálená], v roce 2010 Der Sommer, in dem Folgendes geschah [Léto, v němž se přihodilo toto], který pojednává o pozůstalosti jednoho orientalisty. Její čtvrtý román Im Hotel der kleinen Bilder [V hotelu malých obrazů] (2013), byl roku 2012 podpořen literárním stipendium Spolkové země Bavorsko.

 

Bernhard Setzwein se narodil roku 1960 v Mnichově. Vystudoval germanistiku. Od roku 1985 je spisovatelem na volné noze, od roku 2016 bydlí v Chamu poblíž bavorsko-české hranice. Je stálým externím spolupracovníkem Bavorského rozhlasu s příspěvky o kulturních a literárních tématech. Po zveřejnění experimentální nářeční lyriky a básní v próze vyšel roku 2003 první díl jeho románové trilogie o česko-bavorském pohraničí Die grüne Jungfer [Zelená panna], v roce 2007 následoval román Ein seltsames Land [Podivná země] a roku 2012 Der neue Ton [Nový tón]. V roce 2017 vykreslil v románu Der böhmische Samurai [Český samuraj] portrét české rodiny Coudenhove-Kalergi, v roce 2015 postavil spisovateli Bohumilu Hrabalovi pomník divadelní hrou Hrabal und der Mann am Fenster [Hrabal a muž u okna]. Roku 1998 obdržel Bavorskou státní cenu za literaturu, v roce 2004 se stal profesorem poetiky v Bamberku, roku 2010 obdržel Cenu Friedricha Baura od Bavorské akademie krásných umění. Je členem Svazu německých spisovatelů (VS), německého P.E.N. – centra a Sudetoněmecké akademie věd a umění (Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaft und Künste).

Stipendisté 2016

Petra Morsbach se narodila roku 1956 v Curychu, vystudovala a obhájila disertaci v Mnichově, později studovala na divadelní akademii v Leningradu/Petrohradě, nyní žije a pracuje jako spisovatelka v bavorském Starnbergu. Po dlouholetém působení jako režisérka na volné noze na divadlech ve Freiburgu, Ulmu a Bonnu vzbudila roku 1995 pozdvižení svým románovým debutem Plötzlich ist es Abend [Najednou je večer], po němž následovalo pět dalších románů: Opernroman [Operní román] 1998, Geschichte mit Pferden [Příběh s koňmi] 2001, Gottesdiener [Boží služebník] 2004, Der Cembalospieler [Hráč na cembalo] 2008 a Dichterliebe [Básnická láska] 2013. V roce 2008 vyšla její esejistická sbírka Warum Fräulein Laura freundlich war. Über die Wahrheit des Erzählens [Proč byla slečna Laura milá. O pravdě vyprávění]. Obdržela četná ocenění, naposledy v roce 2013 Cenu Jeana Paula. Roku 2014 měl v Mnichově premiéru její hraný film Der Schneesturm [Sněhová bouře] o Adalbertu Stifterovi. 

 

Hans-Peter Kunisch se narodil roku 1962 ve švýcarském Vispu, studoval ve Fribourgu ve Švýcarsku a v Mnichově, kde obhájil disertaci. Žije v Berlíně jako novinář na volné noze (Süddeutsche Zeitung, Literaturen, WDR a další) a spisovatel. V roce 2006 vyšel jeho první román Die Verlängerung des Marktes in den Abend hinein. Ein Roman in Buden [Prodloužení trhu do večera. Román ve stáncích] v nakladatelství Blumenbar v Mnichově. Momentálně pracuje na dvoudílném románovém projektu Die Verschonten [Ušetření] o osudu německo-ruské rodiny své matky a Der Deserteur [Dezertér] o životě svého sudetoněmeckého otce.

Stipendisté 2015

Werner Fritsch, jenž se narodil roku 1960 ve Waldsassenu v Horní Pfalci v Německu, žije jako prozaik a dramatik v Hendelmühle v Horní Pfalci a v Berlíně. Od vydání svého románu Cherubim [Cherubín] (1987), který vzbudil velký ohlas, se řadí mezi známé německé autory. Jeho filmy Faust Sonnengesang [Faust Sluneční píseň] a Das sind die Gewitter in der Natur [To jsou ty bouře v přírodě] byly zveřejněny roku 2012 ve filmové edici suhrkamp. Fritsch je členem PEN-klubu a Bavorské akademie krásných umění.

 

 

 

 

 

Christian Rosenau se narodil roku 1980 ve Výmaru, od ukončení studia žije v Coburgu jako spisovatel na volné noze a hudebník. Publikoval básnické sbírky a zvukové instalace a byl mimo jiné podpořen Stipendiem Hermanna Lenze (2009) a stipendiem Kulturní nadace spolkové země Duryňsko (2014).

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK