DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Cena Otokara Fischera

Cena Otokara Fischera, kterou od roku 2020 uděluje spolu s Institutem pro studium literatury i Spolek Adalberta Stiftera Verein, si klade za cíl ocenit a zviditelnit jednak nejvýznamnější německy psané a v Německu, Švýcarsku či Rakousku vydané odborné práce o literatuře, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a šířeji kultuře a kulturní historii českých zemí, jednak nejvýznamnější německo- či českojazyčné germanobohemistické práce vzniklé a vydané v ČR.

Dlouhodobým zpřístupňováním nejlepších výsledků těchto výzkumů v českém prostředí chce Cena Otokara Fischera přispět k posilování dialogu mezi českými a zahraničními odbornými kruhy.

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK