DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

porota

2020

Členové poroty z Německa, Rakouska a Švýcarska

Dr. Peter Becher (Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov)

Georg Escher (Oddělení jazykových a literárních věd, slavistika, Univerzita v Bazileji)

Prof. Dr. Alfrun Kliems (Ústav slavistiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně)

Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand (Ústav slavistiky, Univerzita ve Vídni)

 

Členové poroty z České republiky

Jan Budňák, Ph. D. (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Masarykově univerzitě v Brně a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR v Brně)

Libuše Heczková, Ph. D. (Ústav české literatury a komparatistiky na Karlově univerzitě v Praze)

Veronika Jičínská, Ph. D. (Katedra germanistiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

PhDr. Václav Petrbok, Ph. D. (Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha)

Menu

Zavřít menu

S podporou pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK